Threads trên Instagram

Threads trên Instagram

Đánh giá, 4.1/5
Tác giả: Phiên bản mới nhất: Ngày cập nhật:
Instagram. 214.0.0.27.120 15/11/2021
Threads là một cách nhanh chóng và dễ dàng để cập nhật thông tin về bạn bè trên Instagram.

Chat với bạn bè trên Instagram bằng Threads
- Nhắn tin và chat video với bạn bè trên Instagram ngay cả khi họ không dùng Threads.

Xem ai đang có mặt
- Kiểm tra để biết thời điểm bạn bè của bạn hoạt động và sẵn sàng chat.

Tạo trạng thái để chia sẻ về tình hình của bạn
- Tạo trạng thái bằng văn bản và biểu tượng cảm xúc để hiển thị cạnh ảnh đại diện của bạn.

Tự động cập nhật trạng thái của bạn
- Bật Trạng thái tự động để dễ dàng cập nhật trạng thái dựa trên vị trí của bạn và các tín hiệu khác.

Ghim bạn bè để xem thông tin mới của họ đầu tiên
- Xem thông tin mới về những người mà bạn quan tâm nhất ngay khi bạn mở Threads.

Chọn chủ đề của riêng bạn
- Chọn màu sắc cho ứng dụng và biểu tượng trên điện thoại.
Xem thêm

Có gì mới

Chuyên mục:

Xã hội

Cài đặt trên:

Threads trên Instagram on Google Play

Kích thước:

Ngày xuất bản:

Threads trên Instagram Cài đặt APK