Tải Video và Ảnh từ instagram

Tải Video và Ảnh từ instagram

Đánh giá, 4.6/5
Tác giả: Phiên bản mới nhất: Ngày cập nhật:
ETM Video Downloader. 1.7.10 01/12/2021
Bạn có muốn tải video / ảnh / tin(story IG)/ tin nổi bật (highlight IG) trong Instagram và IGTV vào album không?
Bạn có muốn repost hoặc đăng lại ảnh trên Instagram không?
Sử dụng Insaver, downloader video / ảnh / tin (story IG) tốt nhất cho Instagram!

Các tính năng mới
- Lưu story ig
- Repost để có thêm thích
- Tải video và hình ảnh cho tài khoản cá nhân
- Không cần đăng nhập (đôi khi, Instagram sẽ yêu cầu bạn đăng nhập, xin lỗi). Chỉ cần sao chép liên kết từ Instagram và quá trình tải xuống sẽ tự động bắt đầu.
- Tải thước phim cho Instagram reels

Làm cách nào để tải video, ảnh và tin(story IG) trên Instagram ?
Phương pháp 1
1. Mở Instagram và sao chép liên kết của video / ảnh / tin(story IG).
2. Mở Downloader for Instagram. Download sẽ tự động bắt đầu sớm!
Phương pháp 2
1. Nhấp vào "Chia sẻ" và chọn "A Downloader for Instagram".
2. Kết thúc! Tải xuống sẽ tự động bắt đầu sớm!

Làm thế nào để đăng lại(repost)?
1. Xem video, ảnh hoặc tin(story IG) đã tải xuống
2. Nhấp vào nút "Đăng lại" để repost.

Chức năng
- Lưu video insta
- Story saver cho Instagram, lưu tin(story IG) và tin nổi bật
- Lưu video trên IGTV.
- Tải xuống video và hình ảnh từ tài khoản của bạn bè.
- Tải video IG hoặc IGTV HD
- Chơi các video được lưu từ Insta hoặc LGTV ngoại tuyến.
- Kích thước nhỏ và nhẹ
- Tải reels trên Instagram
- Nhiều video có thể được tải về từ instagram cùng một lúc.
- Ứng dụng repost Instagram tốt nhất

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:
- Bạn nên hiểu rằng quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ và bất kỳ lợi ích nào khác đối với Video, Ảnh, Câu chuyện trên IG, Video Reels thậm chí Nổi bật trên nền tảng này thuộc về nhà xuất bản hoặc chủ sở hữu của nó. Chúng tôi tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp đó của nhà xuất bản hoặc chủ sở hữu. Chúng tôi khuyên bạn nên xin phép trước khi tải xuống và sử dụng nội dung, ngoài ra, bạn phải cho biết nguồn gốc của nội dung khi sử dụng Video, Ảnh, Câu chuyện IG, Video Reels thậm chí Highlight đã tải xuống.
- Trình tải xuống video này không được liên kết với Instagram.
Xem thêm

Có gì mới

- Cải thiện quy trình tải xuống
- Bây giờ bạn có thể tải xuống video Instagram dễ dàng hơn

Chuyên mục:

Xã hội

Cài đặt trên:

Tải Video và Ảnh từ instagram on Google Play

Kích thước:

20M

Ngày xuất bản:

Tải Video và Ảnh từ instagram Cài đặt APK